Produktbeskrivning

På Assura Plus 1-dels urostomipåse sitter häftan permanent fast på påsen. När man byter påse tar man av och byter ut hela bandaget.
Assura Plus 1-dels urostomibandage finns med både platt eller konvex basplatta. Det breda stomisortimentet består av både förstansade och uppklippbara hålstorlekar, samt påsar i två storlekar i klar eller vit färg.


Assura spiralhäfta är trygg och skonsam mot huden

Assura spiralhäfta består av olika material som utvecklats för att ge dig trygghet och skydd och utformat i ett spiralmönster för:
  • Säker vidhäftning mot huden
  • Absorberar fukt från din hud, är skonsam och skyddar mot irritation
Assura spiralhäftan på Assura Plus 1-dels urostomibandage är särskilt anpassad till de behov som personer med urostomi har:
  • Materialet i häftan minskar risken för uppluckring av häftan och ger huden extra skydd mot urinens frätande effekter.

En bekväm och diskret påse

Assura 1-dels urostomibandage har flera olika funktioner och är utformade för att erbjuda komfort och diskretion:
  • Backventil – förhindrar urinen från att rinna tillbaka in mot stomin, vilket kan minska risken för urinvägsinfektioner.
  • Hide-away utlopp – lätt att använda och går att vikas upp och fästas i påsen när det inte används. Detta förhindrar att den skaver mot benet eller ljumsken, vilket ger bättre komfort och diskretion.
  • Flerkammarpåse – påsen är uppdelad i kammare som sprider urinen jämnt i påsen. Detta ger en platt, diskret profil och minskar skvalpande ljud.

Konvexitet för stomier som är svårare att bandagera.

Assura Plus 1-dels urostomibandage finns med två olika konvexiteter som är framtagna för stomier som är svårare att bandagera, t.ex. en stomi som är i jämnhöjd med huden, indragen eller ligger i ett hudveck. Konvexiteten ger ett tryck mot huden runt stomin för att stomin ska tryckas fram och mynna över hudplan och därmed minska risken för läckage.
Konvex Light:
En lösning för stomier som är i jämnhöjd med huden eller indragna, som ger extra säkerhet genom ett lätt och mjukt tryck på magen.
Konvex:
En lösning för stomier som är indragna, sitter vid djupa hudveck eller ärr, som ger extra säkerhet genom ett medel- till högt tryck på magen.
Prata med din stomiterapeut om du vill veta mer om konvexitet.